Om en extern kontakt skapats och sparats utan telefonnummer kan du inte lägga till ett i appen. Du kan däremot skapa ett ny extern kontakt med telefonnummer och ta bort den utan direkt i appen.
Detsamma gäller för emailadress.

I webbadministrationen editerar du kontakter i respektive arbetsobjekt under fliken Inställning => Externa kontakter.
Ändringar i webbadmin uppdaterar kontakten i mobilappen.

Artikel "Personer i appen"

Hittade du svaret?