Det går bra att rapportera tid, resa, utgift och artikel om en kollega som glömt sin mobil, förutsatt att kollegan tillhör samma projekt/arbetsorder, samt att mobilrättigheten finns ikryssad.
(Medarbetare => Grupper =Mobilrättigheter => "Rapportera åt kollega i gemensamma arbetsobjekt")

Notera: Om Start- och stoppklockan är inställt för tidrapportering måste denna ändras till Timmar och Minuter eller Start- och sluttid för att kunna rapportera år kollega.

Hittade du svaret?