Användarguide

En översikt av systemets menyer, inställningar och grundfunktioner

Fredrik Walter avatar Eva Marnfeldt avatar
121 artiklar i denna samling
Skrivet av Fredrik Walter och Eva Marnfeldt
Inställningar

Olika inställningar i Fieldly

kontoinställning, företagsinställning, användarinställning
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Företagsinställiningar

betydelse och påverkan av inställningar på företaget
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Bifogade filer

skapa mapp, ladda upp fil, länka fil
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Prismallar

skapa timpris, skapa milpris, kundprismall, företagsprismall
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Tidtyper

Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Resetyper

Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Valutor

Lägg till valuta, växelkurser, valutapåslag
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Momstyper

lägg till momstyp
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Enheter

Skapa enhet, välja standardenhet, lista enheter
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Artikel / Utgiftstyp

Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Artiklar

artikelregister, skapa artikel, lager
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Skapa Smart artikel

smart artikel, smarta artikeltyper i systemet, prisintervallsmarta artiklar mm
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

UE-typer

underentreprenörstyper, Inställningar, skapa typ
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Arbetsgivarorg / Hängavtal

registrera arbetsgivarorganisation i systemet
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Godkännanden & certifikat

certifikat för underentreprenör, registrera certifikatstyp
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Checklistor

Introduktion checklista, checklistverktyget, checklistbyggaren, importera checklista
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Skapa checklista

grundfunktioner, checklistbyggare, inställningar
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Inställningar för checklistor

Betydelse av olika inställningar för en checklista
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Komponenter i checklistor

checklistbyggaren, frågeformulär, svarstyper, frågetyper, datumväljare, länkar, signatur, designelement, spara komponent, brödtext
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Löpnummer

Löpnummer innebörd, redigera löpnummer, skapa löpnummerserie
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Roller

innebörd av roller, lista över roller, skapa roll
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Betalningsvillkor

lista, skapa, ta bort betalningsvillkor för företaget
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Avdelningar

innebörden av Avdelningar, skapa Avdelning
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Understatusar

betydelse av understatus, skapa understatus
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Exportera data

Exportera och ladda ner data från ditt konto
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Kopplingar (Integrationer)

Koppla ihop ditt Fieldly med andra system
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan
Fieldly mobilapp

Rapportera artiklar med flerval

Flerval i Inställningar, artikelsökning, Favoriter, ofta använda artiklar
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Ladda ner Fieldly-appen

ladda ner appen, logga in i appen
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Inställningar i appen

appinställningar för tid- och reserapporter
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Projekt i appen

Projektlistan, filtrering, status, skapa projekt
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Skapa och ändra projekt i appen

allmän information, plats, ny kund, ändra kund, underprojekt
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Arbetsorder i appen

AO-listan i appen, Öppen arbetsorder, filtrering, status, skapa arbetsorder
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Skapa och ändra arbetsorder i appen

allmän information, plats, skapa ny kund, ändra kund i AO
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Projektbundna arbetsorder och underprojekt i appen

projektbundna arbetorder, underprojekt
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Arkiverat arbete

arkiverat arbete i mobilappen, stängda arbetsorder, historik
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Rapportering i appen

Introduktion rapportering, tidrapport, reserapport, utgiftsrapport, artikelrapport, checklista, fältrapport
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Fältrapport i appen

fältrapporter som hör till arbetsobjekt
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Dokument i appen

dokument, ladda upp
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Plats i appen

plats för arbetet, vägbeskrivning med Google
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Personer i appen

Internanvändare, interngrupp, skapa och ta bort kontakt
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Checklistor i appen

översikt
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Kommentarer i appen

läsa och skapa kommentarer till projekt eller arbetsorder
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Liggare (personalliggare)

Checka in och ut med Fieldlys personalliggare
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Signatur i appen

signera i mobilen
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Min profil i appen

attestering, rapportering, kollegor, dokument mm
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Systemkrav och felsökning i appen

rensa cache, felsök, appen stoppar
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan